Всичко за Нас

Нашата история

Фирмата

Фирма БУЛТЕРМ-БЪЛГАРИЯ е създадена на 13.01.1992г.. От 1993 г. “Бултерм” е изключителен представител за България на германската фирма “BUDERUS Heiztechnik”.

Фирма BUDERUS е създадена от Йохан Вилхелм Будерус І през 1731г. От 1884г. същата е преобразувана в акционерно дружество “Будеруски леярни”. От 1987г. се реорганизира в Концерн с четири 100%-дъщерни фирми: BUDERUS Heiztechnik – за отоплителна техника; BUDERUS Guss – изделия от чугун, тръби, цимент; Edelstahlwerke BUDERUS – изделия от специална стомана и BUDERUS Sell – специално оборудване за самолети.

Продукцията

Цялата продукция на BUDERUS Heiztechnik от 1995г. има TUV – сертификат за международния стандарт DIN ISO 9001 и ISO 14001. BUDERUS изнася продукция в над 86 страни, а една от тях е България. От 02.08.2004 г.BUDERUS Heiztechnik GmbH се преструктурира в BOSCH-BUDERUS Thermotechnik GmbH /BBT Thermotechnik GmbH/, а от 01.01.2008 се преименува в BOSCH THERMOTECHNIK GmbH.

Фирма БУЛТЕРМ-БЪЛГАРИЯ предствалвява и немската фирма LOOS за парни котли и парогенератори и елементи към тях. От 2011г. фирма LOOS е закупена от Bosch Group, а от 01.04.2012 е преименувана на Bosch Industriekessel GmbH.

От 2012г. фирма БУЛТЕРМ-БЪЛГАРИЯ е основен представител на Bosch Group в сегмента LSS-системи (средни и големи водогрейни котли, парни котли, бойлери, когенератори, климатични и вентилационни системи и др.)

Фирма БУЛТЕРМ-БЪЛГАРИЯ преставлява на българския пазар и фирмите: “ELCO” – Германия – за горелки, “DINAK” – Испания – за комини, “KAMPMANN” – Германия – за вентилационни системи, “RHOSS” – Италия – за климатични системи.

Удостоверения и сертификати

БУЛТЕРМ-БЪЛГАРИЯ извършва проектиране, комплексни доставки, монтаж, пуск и наладка, гаранционно и сервизно поддържане на отоплителни инсталации, котелни, нафтови и газови стопанства, климатични и вентилационни инсталации.

Фирмата притежава Сертификат Рег.№ 781006506, съгласно DIN EN ISO 9001:2000. БУЛТЕРМ-БЪЛГАРИЯ има Удостоверения ІІІ-000871,V-002742, и І-003597 на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ и е регистрирана в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ.

Фирмата има УДОСТОВЕРЕНИЕ № С400 на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор за парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и УДОСТОВЕРЕНИЕ № С399 – за разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове и УДОСТОВЕРЕНИЕ № 132 НА Българска Браншова Камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи.