UNIMAT UT-M

Водогрейни стоманени котли

UNIMAT водогреен котел UT-M

Водогрейният котел UNIMAT UT-M е по-нататъшно подобрение на успешната UT котелна конструкция. Използван, когато са нужни средни до високи температури (до 190 °С).

Конструкция, тествана във времето

Доказаният UNIMAT 3-ходов котел е бил използван десетилетия – с изумителен успех. UT-M е предлаган в различни типоразмери и също може да бъде използван в система от котли. Той е СЕ сертифициран и е проектиран в съгласие с Европейската Директива за съдове под налягане.

Широк диапазон на приложение

UT-M се използва ефективно в централните отоплителни системи за топлоснабдяване. Но този водогреен котел се използва също в търговски обекти и промишлени предприятия.

Обзор на предимствата

 • Ефективна 3-ходова конструкция
 • Стандартен КПД без економайзер, до 95% и до 105% с кондензиращ топлообменник
 • Ефективна топлоизолация
 • Допуска се ниска температура на връщане от 50 °С
 • Подходящ за всички горивни системи
 • Горене с ограничено замърсяване благодарение на използването на високо разработени горивни системи и внимателно съчетание на най-добрата котелна и горивна комбинации
 • Лесни за поддръжка, благодарение на напълно отваряемата котелна предна врата
 • Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си
 • Без минимум на лимита на натоварване на горелката
 • Липсват турбулатори (завихрители) в димогарните тръби
 • Висока допустима разлика между подаващата и връщащата линия (до 50 К)

Технически Параметри

Вид UT-M
Топлоносител Вода
Конструкция 3-ходова технология с пламъчнотръбна/димогарна тръба
Мощност в kW 750 до 19 200
Предпазно максимално налягане в bar До 16 bar
Максимална температура в °С До 190
Гориво Течно гориво (нафта), газ

Прикачени файловe