UNIMAT UT-H

Водогрейни стоманени котли

UNIMAT водогреен котел UT-H

Водогрейният котел UNIMAT UT-H се използва в случай, когато се изисква високо налягане и високи температури и за централно отопление или за технологични нужди (до 240 °С)

Ефикасна технология

Водогрейният котел UNIMAT UT-H е пламъчнотръбен котел с една горивна камера, 3-ходово изпълнение. Димните газове минават вътре в горивната камера и по пламъчните тръби, които външно се обмиват от котелната вода. Реверсивната камера и пламъчните тръби от втория и третия ход са разположени в цилиндричното тяло на котела, така че да осигурят оптимално протичане. Котелът може да бъде снабден с топлообменник на изгорелите газове за допълнителна рекуперация на топлина.

Многостранно приложение

Важни области за използвне са локалното и централното топлоснабдяване, както и за технологични нужди във всички сектори на преработвателната индустрия. Котелът UT-H може да се използва като основен, пиков или резервен в ТЕЦ.

Обзор на привилегиите

  • Интуитивно котелно управление SPC с помощта на сензорен дисплей
  • Високо ниво на КПД, дължащо се на 3-ходовата технология, интегриран економайзер и ефективни материали за топлинна изолация
  • До 93% КПД без, до 96% КПД с економайзер и до 105% с кондензационен топлообменник
  • Подходящ за всички горивни системи
  • Горене с ограничено замърсяване благодарение на използването на високо разработени горивни системи и внимателно съчетание на най-добрата котелна и горивна комбинации
  • Лесен за поддръжка – удобно достъпен от страната на димните газове, както и от страната на водата
  • Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си
  • Одобрение във връзка с Европейската Директива за съдове под налягане
  • Високодопустима разлика на температурата до 40 К между подаващата и връщащата линия

Технически Параметри

Вид UT-H
Топлоносител Вода
Конструкция 3-ходова пламъчнотръбна технология
Мощност в kW 820 до 18 300
Предпазно максимално налягане в bar До 30
Максимална температура в °С До 240
Гориво Течно гориво (нафта), газ

Прикачени файловe