UNIMAT UT-HZ

Водогрейни стоманени котли

UNIMAT водогреен котел UT-HZ

Водогрейният котел UNIMAT UT-HZ се използва, когато е необходимо осигуряването на големи количества топлина.. Най-важните зони на използване са централизираното топлоснабдяване за производствени нужди.

Доказан през много десетилетия

Водогрейният котел UNIMAT UT-HZ е пламъчнотръбен котел в 3-ходовата технология с две напълно отделни горивни камери и димоотводни ходове. Този котел с 2 горивни камери се използва десетилетия. Възможна е експлоатацията на котела и само с едната горивна камера. За допълнителна утилизация на топлина е възможна комплектация с економайзер на изгорелите газове.

Обзор на привилегиите

  • Интуитивно котелно управление SPC с помощта на сензорен дисплей
  • Високо ниво на КПД, дължащо се на 3-ходовата технология, интегриран економайзер и ефективни материали за топлинна изолация
  • До 93% КПД без, до 96% КПД с економайзер и до 105% с кондензационен топлообменник
  • Подходящ за всички горивни системи
  • Горене с ограничено замърсяване благодарение на използването на високо разработени горивни системи и внимателно съчетание на най-добрата котелна и горивна комбинации
  • Лесен за поддръжка – удобно достъпен от страната на димните газове, както и от страната на водата
  • Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си
  • Одобрение във връзка с Европейската Директива за съдове под налягане
  • Високодопустима разлика на температурата до 40 К между подаващата и връщащата линия

Технически Параметри

Вид UT-HZ
Топлоносител Вода
Конструкция 3-ходова технология с две горивни камери
Мощност в kW 13 000 до 38000
Предпазно максимално налягане в bar До 30
Максимална температура в °С До 240
Гориво Течно гориво (нафта), газ

Прикачени файловe