UNIVERSAL U-ND/U-HD

Парни котли

UNIVERSAL парни котли U-ND/U-HD

Този компактен котел съчетава предимствата на технологията за котли с голям воден обем с ефективността на пламъчно тръбна / димогарна система.

Парни котли за високо или ниско налягане

Големият обем на пламъчната тръба и пакета от димогарни тръби са перфектно съгласувани помежду си. Котелът се характеризира с много компактна конструкция. Можем да ви предложим UNIVERSAL парен котел, както за високо, така и за ниско налягане.

Компоненти, които спестяват енергия

За икономия на енергия и ефективно функциониране компактния котел може да бъде оборудван с економайзер, с непрекъснат контрол на подаващата вода, както и с много други устройства за оползотворяване на отпадна топлина. Инвестицията в тези енергоспестяващи мерки, осигурява високата степен на ефективност на котелната инсталация, предпазват околната среда и намаляват чувствително текущите разходи.

UNIVERSAL U-ND/U-HD парен котел е идеално решение при необходимост от малки и средни парни обеми – идеално решение за малките предприятия, производствени и преработвателни компании, както и в сферата на обслужването.

Предимства:

 • Интуитивно управление на котела основано на SPC с много висока прегледност при представяне на оперативните данни
 • Ефективни топлоизолационни материали с високо К.П.Д.
 • Автоматично стартиране , режим на готовност и изключване SUC контрол.
 • Подходящ за различни горивни уредби
 • Намаляване на замърсяването при горене благодарение на използването на силно развитите горивни системи и внимателното съчетаване на най-добрата комбинация между котел и горелка
 • Лесен за поддръжка - лесна инспекция, както от страната на отработените газове така и от водната страна
 • Стабилност, надеждност и дълговечност
 • Всички системи за високо налягане на котела са сертифицирани в съответствие с Европейската директива за съоръжения под налягане приложими в почти цял свят.
 • Лесна възможност за разширение, благодарение на модулната технология за интегриране.
 • Лесно въвеждане в експлоатация поради предварително зададени параметри в управлението на котела
 • Лесно окабеляване на място благодарение на предварително заводски направени ел. Връзки

Технически Параметри

Вид U-ND U-HD
Топлоносител Наситена пара с ниско налягане Наситена пара с високо налягане
Конструкция Пламъчно тръбни / димогарни технологии Пламъчно тръбни / димогарни технологии
Мощност в kg/h 175 до 3 200 175 до 1 250
Предпазно максимално налягане в bar до 0,5 до 16
Максимална температура в °С 110 204
Гориво Течно гориво (нафта), газ Течно гориво (нафта), газ

Прикачени файловe