UNIVERSAL U-MB

Парни котли

UNIVERSAL парен котел U-MB

Обозначението на продукта U-MB означава „Универсален модулен котел“ (Триходов парен котел в модулна конструкция). Типът U-MB се състои от няколко модула, които отговарят перфектно на Вашите индивидуални изисквания.

Гъвкавост на модулната система

Подходящите елементи на котела са конфигурирани с акцент върху ниските емисии, високото качество на парата и оптималната енергийна ефективност. Благодарение на модулната конструкция с последователно използване на конструктивни елементи и детайли, идентични с други типове серии, вие можете да се възползвате от особено атрактивното съотношение между цена и производителност.

Многообразие на системата

Триходовият парен котел може да се използва универсално за всички приложения. Естествено, може да се комбинира с всички други налични системни компоненти от нашата модулна гама за подаване на гориво и вода, отпадни води, анализ на водата и оползотворяване на отпадна топлина. SPC управлението на парният котел е чрез сензорен дисплей . Оборудването му е идентично с това на промишлените котелни системи. Парният котел UNIVERSAL U-MB може да бъде открит навсякъде, където са обходими малки и средни обеми пара. Класически области на приложение са хранително-вкусовата промишленост, перилни и почистващи фирми, както и по-малки промишлени предприятия.

Обзор на предимствата

  • Високоефективен благодарение на триходовата си технология
  • Високо ниво на ефективност благодарение на вграденият економайзер
  • Всеобхватно оборудване
  • SPC интуитивно сензорно управление
  • Малка необходима площ поради компактните размери на котела
  • Лесна експлоатация вследствие на предварителната настройка на управлението на котела
  • Лесен монтаж на място благодарение на щепселни съединения
  • Автоматично стартиране, режим на готовност и изключване контрол SUC
  • Опростен монтаж благодарение на предварителната окомплектовка (котел,горелка и оборудването към тях)

Технически Параметри

Вид U-MB
Топлоносител Наситена пара с високо налягане
Конструкция Триходова пламъчнотръбна / димогарна технология
Мощност в kW 200 до 2 000
Предпазно максимално налягане в bar До 16 bar
Максимална температура в °С До 240
Гориво Течно гориво (нафта), газ

Прикачени файловe