UNIVERSAL UL-S

Парни котли

UNIVERSAL парен котел UL-S

UNIVERSAL парен котел UL-S е триходов котел, който удовлетворява всички изисквания в диапазона на средна и висока мощност.

Обмислено до последния детайл

Пламъчната тръбата, както и първата и втората димогарни тръби са така окомплектовани, че да обезпечат оптимален разход вътре в цилиндричния корпус. Лъчистият и конвективен топлообмен от нагрятата повърхност предизвикват бързата циркулация на водата, което ускорява транспортирането на парата в паровата камера. Топлината от изгарянето на горивото се превръща в пара бързо и без термични натоварвания за материала благодарение на равномернното разпространение на топлината. Големият обем на водната камера предлага достатъчно пространство, за да може да се покрият върхови натоварвания в потреблението.

Оптимизирана ефективност

Димните газове на парния котел съдържат значителен топлинен потенциал. За по-голяма ефективност на тази серия котли е предвиден интегриран економайзер за оползотворяване на топлината от димните газове. Като допълнение могат да се използват и други модули: за непрекъснат контрол на подаващата вода, регулиране на скоростта на вентилатора на горелката, регулирането на O2 или CO, за да се постигне по-ефективна и екологична работа на котела. Парен котел UNIVERSAL UL-S може да се използва навсякъде, където се изискват пара и топлина за средни до високи мощности, като например в преработвателната промишленост, в търговския сектор и жилищни комплекси.

Обзор на предмиствата:

  • Интуитивно SPC управление на котела с много висока прегледност при представяне на оперативните данни
  • Висок коефициент на полезно действие благодарение на триходовата технология, интегриран економайзер и ефективни топлоизолационни материали.
  • Високо постоянно налягане и качество на парата дори при силни колебания в потреблението на пара.
  • Котелът може да бъде оборудван с отделен четвърти ход за оползотворяване на отпадната топлина.
  • Котелното тяло може да се използва като чист котел- утилизатор за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или газови турбини
  • Автоматично стартиране в режим на готовност и изключване чрез SUC управление.
  • Подходящ за всички горивни уредби.
  • Намаляване на замърсяването при горене, благодарение на използването на силно развитите горивни системи и внимателното съчетаване на най-доброта комбинация между котел и горелка.
  • Лесно въвеждане в експлоатация поради предварително зададени параметри в управлението на котела.
  • Лесно окабеляване на място благодарение на предварително изградени връзки.

Технически Параметри

Вид UL-S UL-SX
Топлоносител Наситена пара с високо налягане Прегрята пара с високо налягане
Конструкция Триходова технология Триходова технология
Мощност в kW 1 250 до 28 000 2 600 до 28 000
Предпазно максимално налягане в bar до 30 до 30
Максимална температура в °С 235 300
Гориво Течно гориво (нафта), газ Течно гориво (нафта), газ

Прикачени файловe