UNIVERSAL ZFR

Парни котли

UNIVERSAL парен котел ZFR

Парен котел UNIVERSAL ZFR е с триходова технология с две пламъчни тръби и напълно отделени димоходи на изгорелите газове. Той може да се използва навсякъде, където се изисква пара и топлина с високо качество.

Доказани в продължение на десетилетия

Котелът с две пламъчни тръби и разделени димоходи на изгорелите газове е окомплектован с две горелки и може да работи в режим само с една пламъчна тръба. Триходовият принцип със задна реверсивна камера на димните газове , намираща се вътре във водния обем е патентован през 1952. Економайзерът и паропрегревателят могат да бъдат допълнително монтирани. Размерите на пламъчните тръби, сноповете от димогарни тръби, водната камера и камерата за пара са с оптимални термодинамични параметри. Съвместното действие на лъчистите и конвективни нагревни повърхности заедно с възможността за експлоатация само на едната пламъчна тръба обезпечават специална динамика в работата на котела.

Модули, подпомагащи икономията на ресурси

За парния котел UNIVERSAL ZFR е задължително безстепенното модулиращо регулиране на мощността и непрекъснат контрол на подаването на водата, независимо дали режимът на работа е с една или две пламъчни тръби. За постигне на икономия в зависимост от изискванията на системата Ви предлагаме допълнителни модули, които повишават нейната ефективност:

 • Модул за контролиране на скоростта на вентилатора на горелката
 • O2 управление
 • CO управление

UNIVERSAL парен котел ZFR серия е много подходящ за каскадна работа на няколко котела. Важни области на приложение са преработвателната промишленост, търговски предприятия, както и жилищните комплекси. Подходящ е също така и за обществени сгради

Обзор на предимствата

 • Интуитивно SPC управление на котела с много висока степен на прозрачност при представяне на оперативните данни
 • Висок коефициент на полезно действие благодарение на триходовата технология, интегриран економайзер и ефективни топлоизолационни материали.
 • Високо постоянно налягане и качество на парата дори при силни колебания в потреблението на пара.
 • Автоматично стартиране , режим на готовност и изключване чрез SUC управление
 • Подходящ за всички горивни уредби.
 • Намалено замърсяване благодарение на използването на високотехнологични горивни системи и най-доброто съгласуване между котела и горелката
 • Лесна поддръжка –опростена инспекция както от страната на изгорелите газове, така и от страната на водата.
 • Надежден, здрав и ненадминат в своята издържливост
 • Отговарящ на Европейската Директива за съоръжения под налягане, прилагаща се по целия свят.
 • Голям диапазон на управление благодарение на работата с една пламъчна тръба.
 • Опростено разширяване на опциите благодарение на интегрираната модулна технология.
 • Лесно въвеждане в експлоатация благодарение на предварително направените настройки за управление на котела.
 • Лесно окабеляване на място благодарение на предварително изградените връзки

Технически Параметри

Вид ZFR ZFR-X
Топлоносител Наситена пара с високо налягане Прегрята пара с високо налягане
Конструкция Триходова технология Триходова технология
Мощност в kW 18 000 до 55 000 18 000 до 55 000
Предпазно максимално налягане в bar до 30 до 30
Максимална температура в °С 235 300
Гориво Течно гориво (нафта), газ Течно гориво (нафта), газ

Прикачени файловe