Продукти

Котли

Universal ZFR

Парен котел UNIVERSAL ZFR е с триходова технология с две пламъчни тръби и напълно отделени димоходи на изгорелите газове. Той може да се използва навсякъде, където се изисква пара и топлина с високо качество. Котелът с две пламъчни тръби и разделени димоходи на изгорелите газове е окомплектован с две горелки и може да работи в режим само с една пламъчна тръба. Триходовият принцип със задна реверсивна камера на димните газове , намираща се вътре във водния обем е патентован през 1952. Економайзерът и паропрегревателят могат да бъдат допълнително монтирани. Размерите на пламъчните тръби, сноповете от димогарни тръби, водната камера и камерата за пара са с оптимални термодинамични параметри. Съвместното действие на лъчистите и конвективни нагревни повърхности заедно с възможността за експлоатация само на едната пламъчна тръба обезпечават специална динамика в работата на котела. За парния котел UNIVERSAL ZFR е задължително безстепенното модулиращо регулиране на мощността и непрекъснат контрол на подаването на водата, независимо дали режимът на работа е с една или две пламъчни тръби. За постигне на икономия в зависимост от изискванията на системата Ви предлагаме допълнителни модули, които повишават нейната ефективност: - Модул за контролиране на скоростта на вентилатора на горелката - O2 управление - CO управление UNIVERSAL парен котел ZFR серия е много подходящ за каскадна работа на няколко котела. Важни области на приложение са преработвателната промишленост, търговски предприятия, както и жилищните комплекси. Подходящ е също така и за обществени сгради - Интуитивно SPC управление на котела с много висока степен на прозрачност при представяне на оперативните данни - Висок коефициент на полезно действие благодарение на триходовата технология, интегриран економайзер и ефективни топлоизолационни материали. - Високо постоянно налягане и качество на парата дори при силни колебания в потреблението на пара. - Автоматично стартиране , режим на готовност и изключване чрез SUC управление - Подходящ за всички горивни уредби. - Намалено замърсяване благодарение на използването на високотехнологични горивни системи и най-доброто съгласуване между котела и горелката - Лесна поддръжка –опростена инспекция както от страната на изгорелите газове, така и от страната на водата. - Надежден, здрав и ненадминат в своята издържливост - Отговарящ на Европейската Директива за съоръжения под налягане, прилагаща се по целия свят. - Голям диапазон на управление благодарение на работата с една пламъчна тръба. - Опростено разширяване на опциите благодарение на интегрираната модулна технология. - Лесно въвеждане в експлоатация благодарение на предварително направените настройки за управление на котела. - Лесно окабеляване на място благодарение на предварително изградените връзки

Повече

Universal UL-S

UNIVERSAL парен котел UL-S е триходов котел, който удовлетворява всички изисквания в диапазона на средна и висока мощност. Пламъчната тръбата, както и първата и втората димогарни тръби са така окомплектовани, че да обезпечат оптимален разход вътре в цилиндричния корпус. Лъчистият и конвективен топлообмен от нагрятата повърхност предизвикват бързата циркулация на водата, което ускорява транспортирането на парата в паровата камера. Топлината от изгарянето на горивото се превръща в пара бързо и без термични натоварвания за материала благодарение на равномернното разпространение на топлината. Големият обем на водната камера предлага достатъчно пространство, за да може да се покрият върхови натоварвания в потреблението. Димните газове на парния котел съдържат значителен топлинен потенциал. За по-голяма ефективност на тази серия котли е предвиден интегриран економайзер за оползотворяване на топлината от димните газове. Като допълнение могат да се използват и други модули: за непрекъснат контрол на подаващата вода, регулиране на скоростта на вентилатора на горелката, регулирането на O2 или CO, за да се постигне по-ефективна и екологична работа на котела. Парен котел UNIVERSAL UL-S може да се използва навсякъде, където се изискват пара и топлина за средни до високи мощности, като например в преработвателната промишленост, в търговския сектор и жилищни комплекси. - Интуитивно SPC управление на котела с много висока прегледност при представяне на оперативните данни - Висок коефициент на полезно действие благодарение на триходовата технология, интегриран економайзер и ефективни топлоизолационни материали. - Високо постоянно налягане и качество на парата дори при силни колебания в потреблението на пара. - Котелът може да бъде оборудван с отделен четвърти ход за оползотворяване на отпадната топлина. - Котелното тяло може да се използва като чист котел- утилизатор за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или газови турбини - Автоматично стартиране в режим на готовност и изключване чрез SUC управление. - Подходящ за всички горивни уредби. - Намаляване на замърсяването при горене, благодарение на използването на силно развитите горивни системи и внимателното съчетаване на най-доброта комбинация между котел и горелка. - Лесно въвеждане в експлоатация поради предварително зададени параметри в управлението на котела. - Лесно окабеляване на място благодарение на предварително изградени връзки.

Повече

Universal U-MB

Обозначението на продукта U-MB означава „Универсален модулен котел“ (Триходов парен котел в модулна конструкция). Типът U-MB се състои от няколко модула, които отговарят перфектно на Вашите индивидуални изисквания. Подходящите елементи на котела са конфигурирани с акцент върху ниските емисии, високото качество на парата и оптималната енергийна ефективност. Благодарение на модулната конструкция с последователно използване на конструктивни елементи и детайли, идентични с други типове серии, вие можете да се възползвате от особено атрактивното съотношение между цена и производителност. Триходовият парен котел може да се използва универсално за всички приложения. Естествено, може да се комбинира с всички други налични системни компоненти от нашата модулна гама за подаване на гориво и вода, отпадни води, анализ на водата и оползотворяване на отпадна топлина. SPC управлението на парният котел е чрез сензорен дисплей . Оборудването му е идентично с това на промишлените котелни системи. Парният котел UNIVERSAL U-MB може да бъде открит навсякъде, където са обходими малки и средни обеми пара. Класически области на приложение са хранително-вкусовата промишленост, перилни и почистващи фирми, както и по-малки промишлени предприятия. - Високоефективен благодарение на триходовата си технология - Високо ниво на ефективност благодарение на вграденият економайзер - Всеобхватно оборудване - SPC интуитивно сензорно управление - Малка необходима площ поради компактните размери на котела - Лесна експлоатация вследствие на предварителната настройка на управлението на котела - Лесен монтаж на място благодарение на щепселни съединения - Автоматично стартиране, режим на готовност и изключване контрол SUC - Опростен монтаж благодарение на предварителната окомплектовка (котел,горелка и оборудването към тях)

Повече

Universal U-ND/U-HD

Този компактен котел съчетава предимствата на технологията за котли с голям воден обем с ефективността на пламъчно тръбна / димогарна система. Големият обем на пламъчната тръба и пакета от димогарни тръби са перфектно съгласувани помежду си. Котелът се характеризира с много компактна конструкция. Можем да ви предложим UNIVERSAL парен котел, както за високо, така и за ниско налягане. За икономия на енергия и ефективно функциониране компактния котел може да бъде оборудван с економайзер, с непрекъснат контрол на подаващата вода, както и с много други устройства за оползотворяване на отпадна топлина. Инвестицията в тези енергоспестяващи мерки, осигурява високата степен на ефективност на котелната инсталация, предпазват околната среда и намаляват чувствително текущите разходи. UNIVERSAL U-ND/U-HD парен котел е идеално решение при необходимост от малки и средни парни обеми – идеално решение за малките предприятия, производствени и преработвателни компании, както и в сферата на обслужването. - Интуитивно управление на котела основано на SPC с много висока прегледност при представяне на оперативните данни - Ефективни топлоизолационни материали с високо К.П.Д. - Автоматично стартиране , режим на готовност и изключване SUC контрол. - Подходящ за различни горивни уредби - Намаляване на замърсяването при горене благодарение на използването на силно развитите горивни системи и внимателното съчетаване на най-добрата комбинация между котел и горелка - Лесен за поддръжка - лесна инспекция, както от страната на отработените газове така и от водната страна - Стабилност, надеждност и дълговечност - Всички системи за високо налягане на котела са сертифицирани в съответствие с Европейската директива за съоръжения под налягане приложими в почти цял свят. - Лесна възможност за разширение, благодарение на модулната технология за интегриране. - Лесно въвеждане в експлоатация поради предварително зададени параметри в управлението на котела - Лесно окабеляване на място благодарение на предварително заводски направени ел. Връзки

Повече

Uni Condens 6000F

Стоящ газов кондензационен котел Uni Condens 6000F. Газов кондензационен котел Bosch Uni Condens 6000F. Мощностен диапазон : 800, 1000, 1200 kW. - Компактна конструкция благодарение на разположената е горната част горивната камера и разположените в долната част на котела нагревни кондензни повърхности Kondens - Идеално се съчетава с бойлери за топла вода Logalux SU , а също така с различни системи за управление на Buderus - 3 сетифицирани типоразмера на котела с вграден кондензен топлообменик с номинална топлопроизводителност 800, 1000 и 1200 kW - Висок КПД (до 109%) в режим на кондензация се достига благодарение на вградения термохидравлически разделител на връщащата линия на отоплителния контур с различен температурен потенциал. - Понижаване на емисиите на врени вещества благодарение на триходовата схема на преминаване на димните газове и низкото натоварване на горивната камера.

Повече

Unimat UT-HZ

Водогрейният котел UNIMAT UT-HZ се използва, когато е необходимо осигуряването на големи количества топлина.. Най-важните зони на използване са централизираното топлоснабдяване за производствени нужди. Водогрейният котел UNIMAT UT-HZ е пламъчнотръбен котел в 3-ходовата технология с две напълно отделни горивни камери и димоотводни ходове. Този котел с 2 горивни камери се използва десетилетия. Възможна е експлоатацията на котела и само с едната горивна камера. За допълнителна утилизация на топлина е възможна комплектация с економайзер на изгорелите газове. - Интуитивно котелно управление SPC с помощта на сензорен дисплей - Високо ниво на КПД, дължащо се на 3-ходовата технология, интегриран економайзер и ефективни материали за топлинна изолация - До 93% КПД без, до 96% КПД с економайзер и до 105% с кондензационен топлообменник - Подходящ за всички горивни системи - Горене с ограничено замърсяване благодарение на използването на високо разработени горивни системи и внимателно съчетание на най-добрата котелна и горивна комбинации - Лесен за поддръжка – удобно достъпен от страната на димните газове, както и от страната на водата - Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си - Одобрение във връзка с Европейската Директива за съдове под налягане - Високодопустима разлика на температурата до 40 К между подаващата и връщащата линия

Повече

Unimat UT-H

Водогрейният котел UNIMAT UT-H се използва в случай, когато се изисква високо налягане и високи температури и за централно отопление или за технологични нужди (до 240 °С) Водогрейният котел UNIMAT UT-H е пламъчнотръбен котел с една горивна камера, 3-ходово изпълнение. Димните газове минават вътре в горивната камера и по пламъчните тръби, които външно се обмиват от котелната вода. Реверсивната камера и пламъчните тръби от втория и третия ход са разположени в цилиндричното тяло на котела, така че да осигурят оптимално протичане. Котелът може да бъде снабден с топлообменник на изгорелите газове за допълнителна рекуперация на топлина. Важни области за използвне са локалното и централното топлоснабдяване, както и за технологични нужди във всички сектори на преработвателната индустрия. Котелът UT-H може да се използва като основен, пиков или резервен в ТЕЦ. - Интуитивно котелно управление SPC с помощта на сензорен дисплей - Високо ниво на КПД, дължащо се на 3-ходовата технология, интегриран економайзер и ефективни материали за топлинна изолация - До 93% КПД без, до 96% КПД с економайзер и до 105% с кондензационен топлообменник - Подходящ за всички горивни системи - Горене с ограничено замърсяване благодарение на използването на високо разработени горивни системи и внимателно съчетание на най-добрата котелна и горивна комбинации - Лесен за поддръжка – удобно достъпен от страната на димните газове, както и от страната на водата - Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си - Одобрение във връзка с Европейската Директива за съдове под налягане - Високодопустима разлика на температурата до 40 К между подаващата и връщащата линия

Повече

Unimat UT-L

Водогрейният котел UNIMAT UT-L е идеалното решение за отоплителни системи като локален източник на отопление с разнообразен профил на приложение. 3-ходовата конструкция на UNIMAT е доказал стойността многократно на практика. Водогрейният котел UNIMAT UT-L е предлаган в различни типоразмери и може да бъде използван и в котелни системи от по няколко котли. Водогрейният котел е СЕ сертифициран и е проектиран и снабден в съгласие с Европейската Директива за съдове работещи под налягане. Използван е в голям обсег на приложения в режим на ниски температури и налягания. Водогрейният котел UT-L е използван особено в болници, офиси и жилищни сгради както и в различни отрасли на индустрията. Високото му ниво на приспособимост прави UT-L идеално подходящ за използване като резервен или пиков котел в ТЕЦ. - Ефективнa 3-ходовa конструкция - Стандартно КПД без економайзер до 95% и до 105% при топлообменник за кондензационен режим - Ефективна топлоизолация - Допуска се ниска температура на връщащата вода (от 50 °С) - Подходящ за всички горивни системи - Ниско ниво на замърсяване благодарение на използването на оптимално разработени горивни системи и избор на най-добрата котелна и горивна комбинации - Лесни за поддръжка, благодарение на напълно подвижната котелна предна врата - Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си - Без ограничение на минимално натоварване на горелката за осигуряване на работа без образуване на конденз - Димоотводни тръби са без завихрители (турбулатори)

Повече

Unimat UT-M

Водогрейният котел UNIMAT UT-M е по-нататъшно подобрение на успешната UT котелна конструкция. Използван, когато са нужни средни до високи температури (до 190 °С). Доказаният UNIMAT 3-ходов котел е бил използван десетилетия – с изумителен успех. UT-M е предлаган в различни типоразмери и също може да бъде използван в система от котли. Той е СЕ сертифициран и е проектиран в съгласие с Европейската Директива за съдове под налягане. UT-M се използва ефективно в централните отоплителни системи за топлоснабдяване. Но този водогреен котел се използва също в търговски обекти и промишлени предприятия. - Ефективна 3-ходова конструкция - Стандартен КПД без економайзер, до 95% и до 105% с кондензиращ топлообменник - Ефективна топлоизолация - Допуска се ниска температура на връщане от 50 °С - Подходящ за всички горивни системи - Горене с ограничено замърсяване благодарение на използването на високо разработени горивни системи и внимателно съчетание на най-добрата котелна и горивна комбинации - Лесни за поддръжка, благодарение на напълно отваряемата котелна предна врата - Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си - Без минимум на лимита на натоварване на горелката - Липсват турбулатори (завихрители) в димогарните тръби - Висока допустима разлика между подаващата и връщащата линия (до 50 К)

Повече

Uni 3000F

Стоящ стоманен котел Bosch Uni 3000F, работещ на газ или дизелово гориво Диапазон на мощностите 120, 190, 250, 300, 360, 420, 500, 600, 730, 820, 1040, 1200, 1400, 1850 kW - Ниско температурен отоплителен котел притежаващ горивна камера с обръщане на потока да газовете, работещ на г или дизелово гориво - Четиринадесет сертифицирани типоразмера на котела с номинална топлопроизводителност 120-1850 kW, притежаващи СЕ знак - Възможност за допълнителна комплектация с външен економайзер. - Идеално се съчетава с бойлери за топла вода Logalux SU , а също така с различни системи за управление на Buderus - К.п.д. до 93% - Компактни габаритни размери - Лесен достъп до горивната камера - Прост монтаж на горелката

Повече

Logano GE615

Стоящ секционен чугунен котел Buderus Logano G515, работещ на газ или дизелово гориво топливе Диапазон на мощностите 570, 660, 740, 820, 920, 1020, 1110, 1200 kW Технология Thermostream - Ниско температурен секционен отоплителен котел Ecostream по DIN EN 303 за работа на дизелово гориво и газ с плавно регулиране на температурата на котелната вода без минимална температура на връщащата линия - Осем сертифицирани типоразмера на котела с номинална топлопроизводителност 570-1200 kW, притежаващи СЕ знак - Конструкцията на котела е основана на Thermostream принципа, осигуряващ надеждна работа без смесителна помпа и регулиране на температурата на връщащата линия. - Конструкцията на котела е основана на Thermostream принципа, осигуряващ надеждна работа без смесителна помпа и регулиране на температурата на връщащата линия. - Възможност за допълнителна комплектация с външен економайзер. - Ниско ниво на изхвърляне на вредни вещества за сметка на използването на принципа на триходовия работен ход на продуктите на изгарянето - Идеално се съчетава с бойлери за топла вода Logalux SU , а също така с различни системи за управление на Buderus - Ниската температура на димните газове и ефективната топлоизолация позволяват да се достигне к.п.д. до 95% - Компактни габаритни размери

Повече

Logano GE515

Стоящ секционен чугунен котел Buderus Logano G315, работещ на газ или дизелово гориво. Диапазон на мощностите 240, 295, 350, 400, 455, 510 kW Технология Thermostream - Ниско температурен секционен отоплителен котел Ecostream по DIN EN 303 за работа на дизелово гориво и газ с плавно регулиране на температурата на котелната вода без минимална температура на връщащата линия - Шест сертифицирани типоразмера на котела с номинална топлопроизводителност 240 - 510 kW, притежаващи СЕ знак - Конструкцията на котела е основана на Thermostream принципа, осигуряващ надеждна работа без смесителна помпа и регулиране на температурата на връщащата линия. - Възможност за допълнителна комплектация с външен економайзер. - Ниско ниво на изхвърляне на вредни вещества за сметка на използването на принципа на триходовия работен ход на продуктите на изгарянето - Идеално се съчетава с бойлери за топла вода Logalux SU , а също така с различни системи за управление на Buderus - Ниската температура на димните газове и ефективната топлоизолация позволяват да се достигне к.п.д. до 95% - Компактни габаритни размери

Повече

Logano GE315

Стоящ секционен чугунен котел Buderus Logano G315, работещ на газ или дизелово гориво. Диапазон на мощностите 105, 140, 170, 200, 230 kW Технология Thermostream - Ниско температурен секционен отоплителен котел Ecostream по DIN EN 303 за работа на дизелово гориво и газ с плавно регулиране на температурата на котелната вода без минимална температура на връщащата линия - Пет сертифицирани типоразмера на котела с номинална топлопроизводителност 105-230 kW, притежаващи СЕ знак - Конструкцията на котела е основана на Thermostream принципа, осигуряващ надеждна работа без смесителна помпа и регулиране на температурата на връщащата линия. - Възможност за допълнителна комплектация с външен економайзер. - Ниско ниво на изхвърляне на вредни вещества за сметка на използването на принципа на триходовия работен ход на продуктите на изгарянето - Идеално се съчетава с бойлери за топла вода Logalux SU , а също така с различни системи за управление на Buderus - Ниската температура на димните газове и ефективната топлоизолация позволяват да се достигне к.п.д. до 95% - Компактни габаритни размери

Повече

Logano G215WS

Стоящ чугунен котел Buderus Logano G215 WS, работещ на газ или дизелово гориво. Диапазон от мощности 52, 64, 78, 95 kW. - Секционен отоплителен котел от високо качествен чугун GL 180 M - Допълнителна безопасност в критични условия на работа , благодарение на технологията Thermostream . Thermostream технология осигурява разпределение на водата в котела , която предотвратява образуването на конденз - Триходов принцип на димните газове в котела - Херметически затворен път на димните газове - Водно охлаждане горивната камера - Голяма входна врата, която може да се отваря наляво или надясно – осигурява лесен достъп по време на почистване и поддръжка - Лесно почистване на предната част на котела - Дебелина на изолацията 80 mm намалява топлинните загуби до минимум - Компактни размери - предимство , което позволява пренасянето през врати и разместване в котелното помещение - Различни комбинации от горелки , системи за контрол и бойлери - Широка гама от допълнително оборудване за бърз монтаж адаптирани към специфичния котела - Проектиран да работи на нафта или газ

Повече

Logano G125WS

Стоящ чугунен котел Buderus Logano G125 WS, работещ на газ или дизелово гориво. Диапазон от мощности 25, 32, 40, kW. - Секционен отоплителен котел от високо качествен чугун GL 180 M - Водно охлаждаема горивна камера - Голяма входна врата може да се отваря наляво или надясно – което осигурява лесен достъп по време на почистване и поддръжка - Лесно почистване на предната част на котела - Дебелина на изолацията 80 mm намалява топлинните загуби до минимум - Котелът е напълно сглобен заедно с обшивка - това спестява време и разходи за монтаж - Компактни размери - предимство , което позволява пренасянето през врати и разместване в котелното помещение. - Различни комбинации от горелки, системи за управление и бойлери. - Широка гама от допълнително оборудване за бърз монтаж адаптирани към специфичния котел - Проектиран да работи на нафта или газ

Повече