Продукти

Котли Водогрейни стоманени котли

Unimat UT-HZ

Водогрейният котел UNIMAT UT-HZ се използва, когато е необходимо осигуряването на големи количества топлина.. Най-важните зони на използване са централизираното топлоснабдяване за производствени нужди. Водогрейният котел UNIMAT UT-HZ е пламъчнотръбен котел в 3-ходовата технология с две напълно отделни горивни камери и димоотводни ходове. Този котел с 2 горивни камери се използва десетилетия. Възможна е експлоатацията на котела и само с едната горивна камера. За допълнителна утилизация на топлина е възможна комплектация с економайзер на изгорелите газове. - Интуитивно котелно управление SPC с помощта на сензорен дисплей - Високо ниво на КПД, дължащо се на 3-ходовата технология, интегриран економайзер и ефективни материали за топлинна изолация - До 93% КПД без, до 96% КПД с економайзер и до 105% с кондензационен топлообменник - Подходящ за всички горивни системи - Горене с ограничено замърсяване благодарение на използването на високо разработени горивни системи и внимателно съчетание на най-добрата котелна и горивна комбинации - Лесен за поддръжка – удобно достъпен от страната на димните газове, както и от страната на водата - Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си - Одобрение във връзка с Европейската Директива за съдове под налягане - Високодопустима разлика на температурата до 40 К между подаващата и връщащата линия

Повече

Unimat UT-H

Водогрейният котел UNIMAT UT-H се използва в случай, когато се изисква високо налягане и високи температури и за централно отопление или за технологични нужди (до 240 °С) Водогрейният котел UNIMAT UT-H е пламъчнотръбен котел с една горивна камера, 3-ходово изпълнение. Димните газове минават вътре в горивната камера и по пламъчните тръби, които външно се обмиват от котелната вода. Реверсивната камера и пламъчните тръби от втория и третия ход са разположени в цилиндричното тяло на котела, така че да осигурят оптимално протичане. Котелът може да бъде снабден с топлообменник на изгорелите газове за допълнителна рекуперация на топлина. Важни области за използвне са локалното и централното топлоснабдяване, както и за технологични нужди във всички сектори на преработвателната индустрия. Котелът UT-H може да се използва като основен, пиков или резервен в ТЕЦ. - Интуитивно котелно управление SPC с помощта на сензорен дисплей - Високо ниво на КПД, дължащо се на 3-ходовата технология, интегриран економайзер и ефективни материали за топлинна изолация - До 93% КПД без, до 96% КПД с економайзер и до 105% с кондензационен топлообменник - Подходящ за всички горивни системи - Горене с ограничено замърсяване благодарение на използването на високо разработени горивни системи и внимателно съчетание на най-добрата котелна и горивна комбинации - Лесен за поддръжка – удобно достъпен от страната на димните газове, както и от страната на водата - Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си - Одобрение във връзка с Европейската Директива за съдове под налягане - Високодопустима разлика на температурата до 40 К между подаващата и връщащата линия

Повече

Unimat UT-L

Водогрейният котел UNIMAT UT-L е идеалното решение за отоплителни системи като локален източник на отопление с разнообразен профил на приложение. 3-ходовата конструкция на UNIMAT е доказал стойността многократно на практика. Водогрейният котел UNIMAT UT-L е предлаган в различни типоразмери и може да бъде използван и в котелни системи от по няколко котли. Водогрейният котел е СЕ сертифициран и е проектиран и снабден в съгласие с Европейската Директива за съдове работещи под налягане. Използван е в голям обсег на приложения в режим на ниски температури и налягания. Водогрейният котел UT-L е използван особено в болници, офиси и жилищни сгради както и в различни отрасли на индустрията. Високото му ниво на приспособимост прави UT-L идеално подходящ за използване като резервен или пиков котел в ТЕЦ. - Ефективнa 3-ходовa конструкция - Стандартно КПД без економайзер до 95% и до 105% при топлообменник за кондензационен режим - Ефективна топлоизолация - Допуска се ниска температура на връщащата вода (от 50 °С) - Подходящ за всички горивни системи - Ниско ниво на замърсяване благодарение на използването на оптимално разработени горивни системи и избор на най-добрата котелна и горивна комбинации - Лесни за поддръжка, благодарение на напълно подвижната котелна предна врата - Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си - Без ограничение на минимално натоварване на горелката за осигуряване на работа без образуване на конденз - Димоотводни тръби са без завихрители (турбулатори)

Повече

Unimat UT-M

Водогрейният котел UNIMAT UT-M е по-нататъшно подобрение на успешната UT котелна конструкция. Използван, когато са нужни средни до високи температури (до 190 °С). Доказаният UNIMAT 3-ходов котел е бил използван десетилетия – с изумителен успех. UT-M е предлаган в различни типоразмери и също може да бъде използван в система от котли. Той е СЕ сертифициран и е проектиран в съгласие с Европейската Директива за съдове под налягане. UT-M се използва ефективно в централните отоплителни системи за топлоснабдяване. Но този водогреен котел се използва също в търговски обекти и промишлени предприятия. - Ефективна 3-ходова конструкция - Стандартен КПД без економайзер, до 95% и до 105% с кондензиращ топлообменник - Ефективна топлоизолация - Допуска се ниска температура на връщане от 50 °С - Подходящ за всички горивни системи - Горене с ограничено замърсяване благодарение на използването на високо разработени горивни системи и внимателно съчетание на най-добрата котелна и горивна комбинации - Лесни за поддръжка, благодарение на напълно отваряемата котелна предна врата - Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си - Без минимум на лимита на натоварване на горелката - Липсват турбулатори (завихрители) в димогарните тръби - Висока допустима разлика между подаващата и връщащата линия (до 50 К)

Повече

Uni 3000F

Стоящ стоманен котел Bosch Uni 3000F, работещ на газ или дизелово гориво Диапазон на мощностите 120, 190, 250, 300, 360, 420, 500, 600, 730, 820, 1040, 1200, 1400, 1850 kW - Ниско температурен отоплителен котел притежаващ горивна камера с обръщане на потока да газовете, работещ на г или дизелово гориво - Четиринадесет сертифицирани типоразмера на котела с номинална топлопроизводителност 120-1850 kW, притежаващи СЕ знак - Възможност за допълнителна комплектация с външен економайзер. - Идеално се съчетава с бойлери за топла вода Logalux SU , а също така с различни системи за управление на Buderus - К.п.д. до 93% - Компактни габаритни размери - Лесен достъп до горивната камера - Прост монтаж на горелката

Повече