Продукти

Котли Парни котли

Universal ZFR

Парен котел UNIVERSAL ZFR е с триходова технология с две пламъчни тръби и напълно отделени димоходи на изгорелите газове. Той може да се използва навсякъде, където се изисква пара и топлина с високо качество. Котелът с две пламъчни тръби и разделени димоходи на изгорелите газове е окомплектован с две горелки и може да работи в режим само с една пламъчна тръба. Триходовият принцип със задна реверсивна камера на димните газове , намираща се вътре във водния обем е патентован през 1952. Економайзерът и паропрегревателят могат да бъдат допълнително монтирани. Размерите на пламъчните тръби, сноповете от димогарни тръби, водната камера и камерата за пара са с оптимални термодинамични параметри. Съвместното действие на лъчистите и конвективни нагревни повърхности заедно с възможността за експлоатация само на едната пламъчна тръба обезпечават специална динамика в работата на котела. За парния котел UNIVERSAL ZFR е задължително безстепенното модулиращо регулиране на мощността и непрекъснат контрол на подаването на водата, независимо дали режимът на работа е с една или две пламъчни тръби. За постигне на икономия в зависимост от изискванията на системата Ви предлагаме допълнителни модули, които повишават нейната ефективност: - Модул за контролиране на скоростта на вентилатора на горелката - O2 управление - CO управление UNIVERSAL парен котел ZFR серия е много подходящ за каскадна работа на няколко котела. Важни области на приложение са преработвателната промишленост, търговски предприятия, както и жилищните комплекси. Подходящ е също така и за обществени сгради - Интуитивно SPC управление на котела с много висока степен на прозрачност при представяне на оперативните данни - Висок коефициент на полезно действие благодарение на триходовата технология, интегриран економайзер и ефективни топлоизолационни материали. - Високо постоянно налягане и качество на парата дори при силни колебания в потреблението на пара. - Автоматично стартиране , режим на готовност и изключване чрез SUC управление - Подходящ за всички горивни уредби. - Намалено замърсяване благодарение на използването на високотехнологични горивни системи и най-доброто съгласуване между котела и горелката - Лесна поддръжка –опростена инспекция както от страната на изгорелите газове, така и от страната на водата. - Надежден, здрав и ненадминат в своята издържливост - Отговарящ на Европейската Директива за съоръжения под налягане, прилагаща се по целия свят. - Голям диапазон на управление благодарение на работата с една пламъчна тръба. - Опростено разширяване на опциите благодарение на интегрираната модулна технология. - Лесно въвеждане в експлоатация благодарение на предварително направените настройки за управление на котела. - Лесно окабеляване на място благодарение на предварително изградените връзки

Повече

Universal UL-S

UNIVERSAL парен котел UL-S е триходов котел, който удовлетворява всички изисквания в диапазона на средна и висока мощност. Пламъчната тръбата, както и първата и втората димогарни тръби са така окомплектовани, че да обезпечат оптимален разход вътре в цилиндричния корпус. Лъчистият и конвективен топлообмен от нагрятата повърхност предизвикват бързата циркулация на водата, което ускорява транспортирането на парата в паровата камера. Топлината от изгарянето на горивото се превръща в пара бързо и без термични натоварвания за материала благодарение на равномернното разпространение на топлината. Големият обем на водната камера предлага достатъчно пространство, за да може да се покрият върхови натоварвания в потреблението. Димните газове на парния котел съдържат значителен топлинен потенциал. За по-голяма ефективност на тази серия котли е предвиден интегриран економайзер за оползотворяване на топлината от димните газове. Като допълнение могат да се използват и други модули: за непрекъснат контрол на подаващата вода, регулиране на скоростта на вентилатора на горелката, регулирането на O2 или CO, за да се постигне по-ефективна и екологична работа на котела. Парен котел UNIVERSAL UL-S може да се използва навсякъде, където се изискват пара и топлина за средни до високи мощности, като например в преработвателната промишленост, в търговския сектор и жилищни комплекси. - Интуитивно SPC управление на котела с много висока прегледност при представяне на оперативните данни - Висок коефициент на полезно действие благодарение на триходовата технология, интегриран економайзер и ефективни топлоизолационни материали. - Високо постоянно налягане и качество на парата дори при силни колебания в потреблението на пара. - Котелът може да бъде оборудван с отделен четвърти ход за оползотворяване на отпадната топлина. - Котелното тяло може да се използва като чист котел- утилизатор за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или газови турбини - Автоматично стартиране в режим на готовност и изключване чрез SUC управление. - Подходящ за всички горивни уредби. - Намаляване на замърсяването при горене, благодарение на използването на силно развитите горивни системи и внимателното съчетаване на най-доброта комбинация между котел и горелка. - Лесно въвеждане в експлоатация поради предварително зададени параметри в управлението на котела. - Лесно окабеляване на място благодарение на предварително изградени връзки.

Повече

Universal U-MB

Обозначението на продукта U-MB означава „Универсален модулен котел“ (Триходов парен котел в модулна конструкция). Типът U-MB се състои от няколко модула, които отговарят перфектно на Вашите индивидуални изисквания. Подходящите елементи на котела са конфигурирани с акцент върху ниските емисии, високото качество на парата и оптималната енергийна ефективност. Благодарение на модулната конструкция с последователно използване на конструктивни елементи и детайли, идентични с други типове серии, вие можете да се възползвате от особено атрактивното съотношение между цена и производителност. Триходовият парен котел може да се използва универсално за всички приложения. Естествено, може да се комбинира с всички други налични системни компоненти от нашата модулна гама за подаване на гориво и вода, отпадни води, анализ на водата и оползотворяване на отпадна топлина. SPC управлението на парният котел е чрез сензорен дисплей . Оборудването му е идентично с това на промишлените котелни системи. Парният котел UNIVERSAL U-MB може да бъде открит навсякъде, където са обходими малки и средни обеми пара. Класически области на приложение са хранително-вкусовата промишленост, перилни и почистващи фирми, както и по-малки промишлени предприятия. - Високоефективен благодарение на триходовата си технология - Високо ниво на ефективност благодарение на вграденият економайзер - Всеобхватно оборудване - SPC интуитивно сензорно управление - Малка необходима площ поради компактните размери на котела - Лесна експлоатация вследствие на предварителната настройка на управлението на котела - Лесен монтаж на място благодарение на щепселни съединения - Автоматично стартиране, режим на готовност и изключване контрол SUC - Опростен монтаж благодарение на предварителната окомплектовка (котел,горелка и оборудването към тях)

Повече

Universal U-ND/U-HD

Този компактен котел съчетава предимствата на технологията за котли с голям воден обем с ефективността на пламъчно тръбна / димогарна система. Големият обем на пламъчната тръба и пакета от димогарни тръби са перфектно съгласувани помежду си. Котелът се характеризира с много компактна конструкция. Можем да ви предложим UNIVERSAL парен котел, както за високо, така и за ниско налягане. За икономия на енергия и ефективно функциониране компактния котел може да бъде оборудван с економайзер, с непрекъснат контрол на подаващата вода, както и с много други устройства за оползотворяване на отпадна топлина. Инвестицията в тези енергоспестяващи мерки, осигурява високата степен на ефективност на котелната инсталация, предпазват околната среда и намаляват чувствително текущите разходи. UNIVERSAL U-ND/U-HD парен котел е идеално решение при необходимост от малки и средни парни обеми – идеално решение за малките предприятия, производствени и преработвателни компании, както и в сферата на обслужването. - Интуитивно управление на котела основано на SPC с много висока прегледност при представяне на оперативните данни - Ефективни топлоизолационни материали с високо К.П.Д. - Автоматично стартиране , режим на готовност и изключване SUC контрол. - Подходящ за различни горивни уредби - Намаляване на замърсяването при горене благодарение на използването на силно развитите горивни системи и внимателното съчетаване на най-добрата комбинация между котел и горелка - Лесен за поддръжка - лесна инспекция, както от страната на отработените газове така и от водната страна - Стабилност, надеждност и дълговечност - Всички системи за високо налягане на котела са сертифицирани в съответствие с Европейската директива за съоръжения под налягане приложими в почти цял свят. - Лесна възможност за разширение, благодарение на модулната технология за интегриране. - Лесно въвеждане в експлоатация поради предварително зададени параметри в управлението на котела - Лесно окабеляване на място благодарение на предварително заводски направени ел. Връзки

Повече