Продукти

Принадлежности

Парен охладител VC

В термичните системи с пълна деаерация, отработена пара се акумулира. Без парен охладител, отработената пара ще бъде разпръсната в Атмосферата. В парният охладител, обаче, тя кондензира с помощта на топлообменник. Акумулираната топлинна енергия, по време на охлаждането на отработената пара, се използва за подгрев на питателната вода. Пластинчат топлообменник с резбови връзки, като проточните детайли са от неръждаема стомана. Модулът съдържа топлообменник със съответната арматура. - Рекуперация на топлината и така подобряване на ефективността - Полезна енергия за допълнително нагряване или захранване на отделен отоплителен кръг.

Повече

Економайзер ECO

Економайзерът е проектиран да пести енергия, чрез намаляване на температурата на димните газове и загряване на захранващата вода. Потокът на димните газове съдържа значителен топлинен потенциал при висока температура. Економайзерните модули, с тяхната висока ефективност в оползотворяване на отпадната топлина, увеличават значително ефективността на нови или съществуващи парни котелни системи. При економайзерите се използва кондензационната технология, при която кондензация на димни газове води до допълнително отделяне на топлина и подгрев на питателната вода. Отработените газове се събират в долната част на економайзера и минават към горната част и така економайзерът оползотворява топлината от тях. Модулът е монтиран на носеща конструкция. Електрическата задвижка, тръбните връзки, контрола на димни газове и спирателния кран могат да бъдат монтирани заводски, както и топлоизолацията. - Увеличение на ефективността на котела - Намаляване на консумацията на гориво - Лесно преоборудване на съществуващи системи

Повече

Модул за разширение, топлообмeн и дренаж EHB

Модулът е комбинацията от модулите EHM и BEM. Следователно, целта му е рекуперация на енергията, съдържаща се в горещата вода (вода от продувки/ конденз) и изхвърляне на отпадъчна вода, като се взема предвид разрешената температура за нея. Модулът се състои от разширителен съд, както и резервоар за отпадъчна вода и резервоар за охладена вода, вграден топлообменник със съответните връзки. Два херметични цилиндъра – един над друг, включително всички задължителни принадлежности, тръби, и топлоизолация. - Бързо и лесно монтиране с няколко връзки, готов за мигновена работа - Увеличение на ефективността на системата - Намаляване на разходите на топлина и вода - Намаляване на разхода на гориво, охлаждаща и отпадна вода.

Повече

Модул за разширение и топлообмен EHM (сепаратор на продувките)

Модулът акумулира значително количество от топлината, съдържаща се в горещата вода (продувки/ конденз) на котелната система. В разширителния съд, се извършва разширение на водата, намираща се под налягане. Образуваната пара, поддържа подгрева на резервоара за питателна вода. В топлообменника, питателната вода на котелната система се загрява предварително и обезсолената вода/конденз се охлажда до приблизителна температура от 35 °С. Модулът се състои от разширителен съд, интегриран топлообменник за възстановяване на топлина, носещата конструкция и необходимото оборудване. Модулът се предлага напълно монтиран от завода с всички задължителни принадлежности и топлоизолация. - Бързо и лесно монтиране с няколко връзки,готов за мигновена работа - Увеличение на ефективността на системата - Намаляване на горивните разходи, разходите за охлаждане и дренаж

Повече

Модул за дренаж, разширение и охлаждане BEM (барботажно устройство)

Целта на модула BEM е за подвеждане, разширение и охлаждане на горещата котелна вода, както и за дренаж и продувки. Тази вода се съхранява и охлажда до допустимото ниво на температура в модула. Модулът е проектиран за котелни системи с максимум до 3 парни котела. Затворен, вертикален контейнер, монтиран на носеща конструкция. Долната част на модула е запълнена с вода, по време на работа, горната част е предвидена за разширения. Преобладаващата средна температура е фиксирана и превърната в електрически сигнал с датчика за измерване на температурата в долната част на модула. Смесено охлаждане е постигнато, чрез подаване на студена, питателна третирана вода и отпадъчната вода се дренира с температура на допустимо ниво. Модулът включва в себе си вертикален цилиндър с пластини. Предлаган е напълно монтиран в завода с всички задължителни принадлежности и топлоизолация. - Бързо и лесно монтиране с няколко връзки, готов за мигновена работа - Точно съответствия с официалните изискванията благодарение на автоматичния режим на работа

Повече

Акумулатор (резервоар) за пара SAM

Модулът е използван за акумулиране на определено количество енергия, което е налично при увеличение обема на парата и при намаляване на налягането. Областта на приложение е покриването на свръхнатоварване, примерно, ако капацитетът на парния котел е малко превишен. Колкото по-голямо е водното съдържание на акумулатора, толкова по-голяма е топлинната енергия за повторното изпаряване. Парният акумулатор се изпълва 50% с вода и се подгрява с пара за повишаване на налягането. Налягането в акумулкатора пада при отваряне на отсекателните устройства. Винаги същото количество пара, което е използвано, се добавя в акумулатора. Като резултат, не е нужно да се добавя питателна вода в парния акумулатор, по време на работа. Поплавков кондензоуловител не позволява да се повиши нивото на водата. Парният акумулатор съдържа хоризонтален цилиндричен съд с вградена тръба с дюзи за пара. Модулът е изолиран топлинно и се доставя с монтирано оборудване, готово за работа. Модулът е комплектован със спирателна арматура, спирателен кран за напълването, парен вход, изпусквателен клапан, клапан за преливане, клапан за свръхналягане, панел за контрол по температурата, както и контрол на нивото на водата. - Баланс на кратки пикови натоварвания - Намаляване на разхода на вода - Намаляване на честотата на включване на парния котел - Намаляване на консумацията на енергия

Повече

Модул за пълна частична деарация WSM-T

Капацитет вариращ до 8 000 kg/h. Модулът за водоподготовка снабдява парните котли сvдеаерирана и химически обработена захранваща (питателна) вода и елиминира отпадъчната вода. - Подаване и съхранение на кондензат и третирана питателна вода - Топлинна частична деаерация на питателната вода с WSM-T - Химическа обработка - Разширяване и охлаждане на продувките и отпадъчните води - Охлаждане на водните проби - SPC контрол и дисплей за - нивото на водата в съда - температура на питателната вода за WSM-T - Температура на продувките - Управление на химическото дозиране - Защита при сух режим на работа на питателния помпен модул - Защита от преливане Всички компоненти са тръбни, топлоизолирани и с електрически връзки с най-високото ниво на качество. Използването на специална конструкция не е необходимо: компактния модул се монтира на стабилна платформа и се инсталира на нивото на земята. Всички функции са компютъризирани и се контролират автоматично с програмируем контролер SPC със сензорен панел. Модулът се състои от резервоар за питателна вода с паров подгревател, устройство за дозиране на химикалите, разширителен съд, охладител на водната проба и свързаното към тях оборудване, както и контролно табло. Има и допълнителни компоненти като опция - съоръжение за оползотворяване на топлината или питателен модул. - Бързо и облекчено проектиране, инсталиране и пускане в експлоатация - Монтаж на нивото на земята - Готов за работа само с няколко връзки - Лесно пускане в действие, поддръжка и експлоатация - Лесно транспортиране и преместване - Висока ефективност на деаериране с WSM-T

Повече

Модул за пълна деарация WSM-V

Капацитет вариращ от 2 000 до 80 000 kg/h. Модулът за водоподготовка снабдява парните котли с деаерирана и химически обработена захранваща (питателна) вода и елиминира отпадъчната - Подаване и съхранение на кондензат и третирана питателна вода - Топлинна пълна деаерация на питателната вода с WSM-V - Химическа обработка - Разширяване и охлаждане на продувките и отпадъчните води - Охлаждане на водните проби - SPC контрол и дисплей за - нивото на водата в съда - налягането в модула WSM-V - Температура на продувките - Управление на химическото дозиране - Защита при сух режим на работа на питателния помпен модул - Защита от преливане Всички компоненти са тръбни, топлоизолирани и с електрически връзки с най-високото ниво на качество. Използването на специална конструкция не е необходимо: компактния модул се монтира на стабилна платформа и се инсталира на нивото на земята. Всички функции са компютъризирани и се контролират автоматично с програмируем контролер SPC със сензорен панел. Модулът се състои от резервоар за питателна вода с паров подгревател, устройство за дозиране на химикалите, разширителен съд, охладител на водната проба и свързаното към тях оборудване, както и контролно табло. Има и допълнителни компоненти като опция - съоръжение за оползотворяване на топлината или питателен модул. За WSM-V е предвиден капкоразпръскващ или струен деаератор, монтиран на резервоара за питателна вода (деаерационна кула). - Бързо и облекчено проектиране, инсталиране и пускане в експлоатация - Монтаж на нивото на земята - Готов за работа само с няколко връзки - Лесно пускане в действие, поддръжка и експлоатация - Лесно транспортиране и преместване - Най-висока ефективност на деаерация WSM-V - Намалена консумация на химикали с WSM-V

Повече