Котелна инсталация в цигарена фабрика King's Tobacco

В началото на 2015 год. фирма Бултерм-България ООД завърши монтажа и пуска в експлоатация на котелнатата централа на нова тютюнопреработваща фабрика на „ КТ Интернешънъл ЕАД „ (KING`S TOBACCO) в гр. Пловдив.

В същитата са монтирани:

  • 2 броя високо-ефективни парни котли BOSCH Universal тип UL-S (всеки един паропроизводителност 4000 т пара/час), комплект с вградени економайзери ECO и деаераторна система за подготовка на водата.
  • 2 броя високо-ефективни кондензационни котли BOSCH тип Uni 6000F (всеки един с мощност от 1000 kW)
  • 1 брой стандартен водогреен котел BOSCH тип Unimat UT-L 18 с мощност 2200 kW